Ny RF måling

Gruppen samlet seg for å gå gjennom relativ fuktighets målingene som er utført tidligere. 5 av 6 bjelker var som forventet, men en av sensorene er mest sannsynlig ødelagt, og vi fikk ikke målt RF på den ene bjelken da verdien mest sannsynlig er feil. Så på denne bjelken skal vi måle på nytt for å sjekke om vi får et mer korrekt resultat.

Gruppen fortsetter å møtes jevnlig for å skrive oppgaven sammen og samarbeidet fungerer bra.

 

expo19