1. utkast av Bachelor oppgaven ferdigstilles – Vi er i rute!

Gruppen møtes for å ferdigstille 1. utkast av oppgaven. Denne blir sendt til oppdragsgiver i AF Gruppen for å kontrollere om alle essensielle resultater er tatt med i oppgaven. Mens oppgaven er på kontroll, vil vi fortsette med å rettskrive ord og setninger, samt legge til ny teori/resultater som vi skulle komme på underveis.

Vi er i rute og leverer første utkast som planlagt 15. mai. Samarbeidet mellom gruppen har vært enormt bra hittil. Vi har planlagt å fortsette med 6-8 timers økter hver dag fremover mot innlevering av oppgaven 8. juni.

 

expo19