Videopresentasjon av bacheloroppgave

I denne videoen har vi kort presentert vår bacheloroppgave:                                                                    Vurdering av volumstabilitet i fiberarmerte betongdekker.

 

expo19