1. utkast av Bachelor oppgaven ferdigstilles – Vi er i rute!

Gruppen møtes for å ferdigstille 1. utkast av oppgaven. Denne blir sendt til oppdragsgiver i AF Gruppen for å kontrollere om alle essensielle resultater er tatt med i oppgaven. Mens oppgaven er på kontroll, vil vi fortsette med å rettskrive ord og setninger, samt legge til ny teori/resultater som vi skulle komme på underveis.

Vi er i rute og leverer første utkast som planlagt 15. mai. Samarbeidet mellom gruppen har vært enormt bra hittil. Vi har planlagt å fortsette med 6-8 timers økter hver dag fremover mot innlevering av oppgaven 8. juni.

 

Høgskolen er stengt inntil videre avklaring fra myndighetene

Pga. Korona-viruset er alle skoler i Norge stengt til videre beskjed er gitt. Bjelkeprøvene står nå inne på skolen (labaratoriet), og vi prøver å finne en løsning for å få plassert dem et annet sted, så vi får tatt videre målinger og fortsette å samle inn data på de totalt 24 bjelkene vi har støpt.

Vi vil fortsatt jobbe videre med hovedoppgaven vår, men uten fysisk tilstedeværelse med hverandre til vi vet mer om situasjonen vi befinner oss i nå. Vi vil bruke digitalt plattform for å kunne samarbeide, og starte med selve skriveprosessen i oppgaven vår allerede i neste uke på mandag.

Så fort vi har funnet en løsning og avklart situasjonen, vil vi oppdatere siden fortløpende.

 

Krise avverget og forbredelser til støp i morgen

Vi oppdaget at vi manglet Expancrete (tilsetningsstoff), som vi må ha til støpet i morgen den 23/01.

Etter noen telefoner frem og tilbake, avtalte vi med Bernt Kristiansen fra AF Gruppen som henter dette på vei opp hit i morgen.

Vi har også utarbeidet riktig resept til blanding i morgen, laget excel skjema for svinnmåling, tatt bilder av tilslag og materialer og startet med litteratursøk på nett og på biblioteket på HiØ.

 

Offisiel start av Bachelor-oppgaven.

Vi hadde gruppemøte med veileder i går og fikk spikret fast en del ting på planen.

Som avtalt startet vi med å skrive i selve rapporten. Vi startet med å skrive ferdig innhold og formler i selve eksperimentet, altså selve fremgangsmetoden for blandeprosessen av betongen. Dette ble gått gjennom sammen i gruppen, og ble skrevet punktvis underveis.

Ble ferdig med deloppgaven samme dag, og er skrevet og lagret i rapporten. FREMGANGSMETODE UTFØRT OG NOTERT.

 

Første støp blir utsatt pga. manglende utstyr

14.01.20

Avtalt støp i dag med veileder Bernt Kristiansen fra AF Gruppen, som skulle være der for tilsyn og riktig utførelseskontroll.

Blandingen av betongen måtte desverre bli avlyst, da vi underveis fant ut at vi manglet nødvendig utstyr som svinnformer og riktig måleapparat. Støping blir utsatt en uke. Nytt støp planlagt 23/02. Resten av dagen gikk på forbredelser til neste støp, og bestilling av riktig utstyr.

 

Åpent faglig møte på HiØ

Vi var så heldig som ble invitert på en faglig presentasjon av stålfiberarmert betong. Faglige møtet ble holdt på Høgskolen i Østfold. Her ble det gjennomgått alt fra nye NB38 til bruksområder av stålfiberarmert betong.

En meget dyktig foreleser, Sindre Sandbakk fra  Dr. Olav Olsen som holdt en meget spennende foredrag om fiberarmert betong/konstruksjoner.

Alle medlemmene i bachelor gruppen var til stede, og fulgte med og tok notater underveis.

 

 

Første oppstartsmøte med samarbeidspartnere

I dag den 04.11.19 hadde vi vår første oppstartsmøte sammen med samarbeidspartnerne våre AF Gruppen og Betong Øst. Mange spennende temaer ble diskutert, og vi kom frem til en midlertidig plan ut året.

På møtet var alle fra bachelor gruppen tilstede, samt:

  • Representant for AF Gruppen: Bernt Kristiansen
  • Representant for Betong Øst: Ulf Rinden & Ole Martin Amundsen
  • Veilder fra Høgskolen i Østfold: Inge R. Eeg

Agenda på møtet:

Diskutere muligheter for gjennomføring av Bachelor oppgaven

Sammendrag fra møtet:

Avtalt at vi gjør forarbeid som anbefalt fra faglærer og AF Gruppen/Betong Øst, og har avtalt et nytt møte 10.12.19 for videre diskusjon og planlegging av oppgaven.