Møte med Multiconsult

Etter å ha etablert kontakt med Multiconsult i Fredrikstad, har gruppen hatt et møte med en ansatt der for å høre om muligheter for bacheloroppgaver og/ eller veiledende hjelp underveis. Multiconsult hadde dessverre ingen bacheloroppgaver tilgjengelig som var passende for gruppen, men en ansatt var derimot villig og tilgjengelig til å bistå med hjelp underveis.

 

Gruppe 3 Bygg

Hei!

Vi er en gruppe bestående av fire sisteårs bygg-ingeniør studenter, som har i oppgave å skrive en bacheloroppgave. Med kunnskap innenfor betongteknologi, energi og miljø i bygg og konstruksjonsteknikk har gruppen ambisiøse mål for dette prosjektet.

Gruppen består av følgende medlemmer:

Maria Tsantila

Truls Eliassen

Kristoffer Roer Walland

Trym Fjeld