Forberedelse Forprosjekt.

Forprosjektsrapporten skal leveres om kort tid og gruppen har satt seg ned og fordelt oppgavene som må gjøres fremover. Både Gantt-diagram og kontrakter for prosjektet må etableres. Etter å ha klart å bestemme oss for å se på materialbruk, miljø og fleksibilitet ietterspente, fiberarmerte bygg, kontra vanlige betongdekker, har gruppen stor tro for at dette prosjektet vil bli et bra et.

Gruppen er kjemptaknemmelige for alt av konsultasjon underveis!

Gleder oss til samarbeidet med Fabeco, Multiconsult og CCL!

Her sitter Kristoffer i fullt fokus.

 

Gruppen drar inn til Oslo.

Gruppen dro samlet inn opp til Oslo for å få et bedre innsyn om funksjonaliteten og påvirkningene fiberarmerte, etterspente dekker gir til konstruksjoner. Foredraget var veldig og interresant og ble etterfulgt av et møte med CCL som teknisk sjef Fabeco arrangerte for oss. CCL ga oss sine innvendinger om hvordan de mener oppgaven skal formuleres og hva som var beste angrepsvinkel for en bacheloroppgave. Dette var en meget lærerik tur og hjalp godt motivasjonen til gruppen.

Her er et bilde av gruppen på vei bort til foredraget.

 

Vi ser fram til fremtidig hjelp og samarbeid med både Fabeco og CCL.

 

Gruppen møtes for undersøke problemstilling nærmere.

Vi samlet oss på skolen for å fordøye og drøfte mulige problemstillinger som omhandler etterspente, fiberarmerte betongdekker. Alle virker motiverte og interresserte i temaet, men vi har enda ikke klart å spisse inn problemstillingen vår. Vi håper å få satt et fokus rundt miljø og hvordan etterspente konstruksjoner går opp mot andre konstruksjoner.

 

Møte med Fabeko

Kristoffer kontaktet tidligere teknisk sjef i Fabeco og klarte å få avtalt et møte. Teknisk sjef Fabeco møtte oss på skolen og vi fortale han hva gruppen hadde av kompetanse og interresser, noe som ga han ideen av en mulig oppgave innenfor etterspente dekker, da det er noe få ingeniører har nok kompetanse og erfaring med. Alle i gruppen var interresserte og vi gikk med på et samarbeid med han, samt å delta på et foredrag om fiberarmerte, etterspente betongdekker i Oslo, den 19. Februar i regi med Norsk Betong Forening og CCL-Norway. Teknisk sjef sa også at han skulle prøve å få arrangert et møte med CCL etter foredraget.