Møte med veileder.

Etter å ha støtt på noen problemer i FEM design hadde gruppen arrangert et e-møte med Jeovan for veiledning. Før dette møtet trådde i kraft hadde gruppen et formøte hvor vi gikk gjennom problemene og generelt hva annet som kunne tas opp. Nå møtet startet presenterte Maria og Truls hva vi trengte hjelp med for veilder og han kom med gode tips på forskjellige løsninger som kunne benyttes.

Her forbereder gruppen seg før møtet med Jeovan.

 

expo19