Bachelor levert!

Endelig!

Nå er bacheloren levert og gruppa er fornøyd med resultatet. Videre begynner arbeidet med den digitale presentasjonen som snart blir lagt ut her på bloggen.

Vi vil gi en stor takk til veileder Jeovan og ekstern veileder Karl-Jørgen i Multiconsult for hjelpen underveis.

Stay tuned!
Gruppe B03

 

 

Siste innspurt.

Forrige uke sendte vi inn førsteutkast av bacheloren til både veileder og ekstern veileder. Nå har vi fått tilbakemeldinger fra begge parter og jobber med å ferdigstille bacheloroppgaven vår.

Vi setter pris på tiden veilederne har brukt på oss og gleder oss til å levere inn noe vi kan være stolte av (tross omstendighetene).

Gruppen går samlet gjennom tilbakemeldingene fra 1.-utkastet.

Snart i mål!