Gjennomgang av nytt materiale

Gruppen har hatt enda et videomøte, hvor vi takket være hjelpen vi fikk av Karl-Jørgen, klarte å fastsette de lastene som bygget vårt måtte dimensjoneres etter. Det ble også planlagt hvilke fremtidige oppgaver som skulle gjøres og når gruppens første fysiske møte skulle være.

Vi vil selvfølgelige ta hensyn til de retningslinjene som er gitt til oss av den Norske stat og det Norske Folkehelseinstituttet for å forhindre smitte av Covid-19.

 

Gruppemøte og E-møte med Multiconsult

Idag hadde gruppen en videosamtale hvor vi gikk gjennom materiale som skulle videre til veiledning fra Multiconsult. Etter møtet vårt gikk Kristoffer inn i en ny samtale med Karl-Jørgen fra Multiconsult og la frem gruppens spørsmål. Karl-Jørgen var til stor hjelp og vi er et skritt nærmere mål.

 

Gruppen har sitt første nettbaserte møte.

Ettersom det ser ganske mørkt ut for opphold på skolen fremover, har vi besluttet å inntil videre benytte oss av nettbaserte løsninger for å holde gruppemøtene våres. Vi er alle litt i sjokk ovenfor situasjonen vi plutselig befinner oss i, men benyttet anledningen til å fordele noen mindre oppgaver, slik at vi får en start på prosjektet. Håper ting straks ordner seg for alle.

 

Ferdig med eksamen i Prosjektadminstrasjon Bygg.

Idag ble vi ferdige med vår siste eksamen, noe vi hadde gledet oss til. Dessverre endte eksamen med at vi ble kastet ut fra skolen, da det har blitt en global krise grunnet COVID-19 viruset. Vi må se nærmere hvordan det blir med fremtidig arbeid, da det er usikkert om skolen fortsetter å holde åpent. Sammen skal vi komme oss gjennom det.

 

Forberedelse Forprosjekt.

Forprosjektsrapporten skal leveres om kort tid og gruppen har satt seg ned og fordelt oppgavene som må gjøres fremover. Både Gantt-diagram og kontrakter for prosjektet må etableres. Etter å ha klart å bestemme oss for å se på materialbruk, miljø og fleksibilitet ietterspente, fiberarmerte bygg, kontra vanlige betongdekker, har gruppen stor tro for at dette prosjektet vil bli et bra et.

Gruppen er kjemptaknemmelige for alt av konsultasjon underveis!

Gleder oss til samarbeidet med Fabeco, Multiconsult og CCL!

Her sitter Kristoffer i fullt fokus.

 

Gruppen drar inn til Oslo.

Gruppen dro samlet inn opp til Oslo for å få et bedre innsyn om funksjonaliteten og påvirkningene fiberarmerte, etterspente dekker gir til konstruksjoner. Foredraget var veldig og interresant og ble etterfulgt av et møte med CCL som teknisk sjef Fabeco arrangerte for oss. CCL ga oss sine innvendinger om hvordan de mener oppgaven skal formuleres og hva som var beste angrepsvinkel for en bacheloroppgave. Dette var en meget lærerik tur og hjalp godt motivasjonen til gruppen.

Her er et bilde av gruppen på vei bort til foredraget.

 

Vi ser fram til fremtidig hjelp og samarbeid med både Fabeco og CCL.

 

Gruppen møtes for undersøke problemstilling nærmere.

Vi samlet oss på skolen for å fordøye og drøfte mulige problemstillinger som omhandler etterspente, fiberarmerte betongdekker. Alle virker motiverte og interresserte i temaet, men vi har enda ikke klart å spisse inn problemstillingen vår. Vi håper å få satt et fokus rundt miljø og hvordan etterspente konstruksjoner går opp mot andre konstruksjoner.

 

Møte med Fabeko

Kristoffer kontaktet tidligere teknisk sjef i Fabeco og klarte å få avtalt et møte. Teknisk sjef Fabeco møtte oss på skolen og vi fortale han hva gruppen hadde av kompetanse og interresser, noe som ga han ideen av en mulig oppgave innenfor etterspente dekker, da det er noe få ingeniører har nok kompetanse og erfaring med. Alle i gruppen var interresserte og vi gikk med på et samarbeid med han, samt å delta på et foredrag om fiberarmerte, etterspente betongdekker i Oslo, den 19. Februar i regi med Norsk Betong Forening og CCL-Norway. Teknisk sjef sa også at han skulle prøve å få arrangert et møte med CCL etter foredraget.

 

Møte med Multiconsult

Etter å ha etablert kontakt med Multiconsult i Fredrikstad, har gruppen hatt et møte med en ansatt der for å høre om muligheter for bacheloroppgaver og/ eller veiledende hjelp underveis. Multiconsult hadde dessverre ingen bacheloroppgaver tilgjengelig som var passende for gruppen, men en ansatt var derimot villig og tilgjengelig til å bistå med hjelp underveis.

 

Gruppe 3 Bygg

Hei!

Vi er en gruppe bestående av fire sisteårs bygg-ingeniør studenter, som har i oppgave å skrive en bacheloroppgave. Med kunnskap innenfor betongteknologi, energi og miljø i bygg og konstruksjonsteknikk har gruppen ambisiøse mål for dette prosjektet.

Gruppen består av følgende medlemmer:

Maria Tsantila

Truls Eliassen

Kristoffer Roer Walland

Trym Fjeld