Tunnelkonstruksjon og miljøanalyse

Vi er i gang med oppgaven og er holder på med informasjonshentingen i oppgaven. Siden vi ikke har hatt fag som inkluderer konstruksjonsteknikk i tunnel er dette en ny verden å sette seg inn i. Samtidig skal vi også analysere livssyklusanalyser og tolke resultatene som presenteres i de. Vi har heller ikke hatt noen undervisning i LCA- og EPD tolkning eller skriving.

Det er derfor mye å sette seg inn i og vi merker at vi er avhengige av all den hjelpen vi kan få. Vi har begynt å ta i bruk håndbok N500 vegtunneler av statens vegvesen og bruker også informasjon laget av lca.no for å forstå de ulike miljøverdiene i LCA og EPD.

 

expo19