Metode for oppgaven

I miljødelen av oppgaven er det valgt å sammenligne det globale oppvarmingspotensiale eller GWP-verdien for Foamrox kompositttmateriale sammenlignet med prefabrikkerte betongelementer for samferdstunneler laget av Ølen Betong. Foamrox og Ølen betong har begge laget livssyklusanalyse og EPD med samme deklarerte enhet 1 m^2. Det gjør det derfor mulig å sammenligne de to produktene i ulike faser gjennom livssyklusen.

I konstruksjonstekniske analysen av Foamrox komposittmateriale som tunnelhvelv har vi fokusert på selve oppbygningsmetoden av Foamrox-materiale.

 

expo19