Hjemmekontor

Vi var forberedt på at det å skrive en bacheloroppgave ville være utfordrende. Det ville kreve mye tid, innsats og samarbeid for å kunne ferdigstille oppgaven. Vi var forberedt på at det ville kreve mye av oss, men en ting som vi ikke var forberedt på var en verdensomfangende pandemi som ville gjøre oppgaven 10 ganger mer utfordrende å ferdigstille.

Skoler, biblioteker, offentlige møteplasser ble stengt og en ny hverdag ble til som vi måtte tilpasse oss i. Dette førte videre at tilgang til hjelp og støtte ble mer utfordrende og vanskelige å få tak i. Planer om å dra på befaring og ta egne bilder, gjennomføre tester i lab og møter kunne vi bare glemme.

Mesteparten av møtene som er gjort gjennom arbeidsperioden er gjort gjennom Microsoft teams. Dette har vært vanskelig og klaustrofobisk. Vi fortsetter med oppgaveskrivingen og håper vi kommer i mål til slutt.

Skjermbilde av et Teams møte

 

 

expo19