Faomrox komposittmateriale vs Betongelement for samferdstunnel

Det totale globale oppvarmingspotensialet for Foamrox kompositt materiale er tilnærmet 50% av det element for samferdstunnel er.

Det er ikke bare oppvarmingspotensialet som er mindre for Foamrox komposittmateriale. Når det kommer til totalt bruk av ikke-fornybare primære energiressurser har Foamrox også lavere verdi.

Her er verdien for GWP- globalt oppvarmingspotensial for de to materialene. Verdien er summen av oppvarmingspotensiale for A1-råvareutvinning, A2- Transport av råvare, A3- Fremstilling og A4- Transport til byggeplass.

 

expo19