Tunneloppbygningen av foamrox-komposittmateriale

Foamrox  er ikke et materiale som er godkjent til å kunne brukes for seg selv i tunnel enda. Dermed fins det ikke noen standarder eller retningslinjer for hvordan dette kan løses. Det vil derfor ikke bli brukt metoder som er helt lik som for betong. Selve tunnelprofilen som blir brukt her er hentet fra konseptet til Foamrox, som vist i figuren under.

 

expo19