Endelig ferdig!

Da er siste versjonen av bacheloroppgaven endelig ferdig og levert.

Det har vært en spennende og lærerik prosess. Oppgaven har vært svært omfattende og det har blitt brukt mye tid på å lære om konstruksjonsteknikk i tunnel og hvordan man analyserer livssyklusanalyse og miljødeklarasjoner. Vi vil takke alle som har støttet oss langs veien. Da gjenstår det bare presentasjonen av prosjektet. Etter det kan vi endelig takke for 3 fine år hos Høgskolen i Østfold!

 

 

expo19