Endelig ferdig!

Da er siste versjonen av bacheloroppgaven endelig ferdig og levert.

Det har vært en spennende og lærerik prosess. Oppgaven har vært svært omfattende og det har blitt brukt mye tid på å lære om konstruksjonsteknikk i tunnel og hvordan man analyserer livssyklusanalyse og miljødeklarasjoner. Vi vil takke alle som har støttet oss langs veien. Da gjenstår det bare presentasjonen av prosjektet. Etter det kan vi endelig takke for 3 fine år hos Høgskolen i Østfold!

 

 

Faomrox komposittmateriale vs Betongelement for samferdstunnel

Det totale globale oppvarmingspotensialet for Foamrox kompositt materiale er tilnærmet 50% av det element for samferdstunnel er.

Det er ikke bare oppvarmingspotensialet som er mindre for Foamrox komposittmateriale. Når det kommer til totalt bruk av ikke-fornybare primære energiressurser har Foamrox også lavere verdi.

Her er verdien for GWP- globalt oppvarmingspotensial for de to materialene. Verdien er summen av oppvarmingspotensiale for A1-råvareutvinning, A2- Transport av råvare, A3- Fremstilling og A4- Transport til byggeplass.

 

Hjemmekontor

Vi var forberedt på at det å skrive en bacheloroppgave ville være utfordrende. Det ville kreve mye tid, innsats og samarbeid for å kunne ferdigstille oppgaven. Vi var forberedt på at det ville kreve mye av oss, men en ting som vi ikke var forberedt på var en verdensomfangende pandemi som ville gjøre oppgaven 10 ganger mer utfordrende å ferdigstille.

Skoler, biblioteker, offentlige møteplasser ble stengt og en ny hverdag ble til som vi måtte tilpasse oss i. Dette førte videre at tilgang til hjelp og støtte ble mer utfordrende og vanskelige å få tak i. Planer om å dra på befaring og ta egne bilder, gjennomføre tester i lab og møter kunne vi bare glemme.

Mesteparten av møtene som er gjort gjennom arbeidsperioden er gjort gjennom Microsoft teams. Dette har vært vanskelig og klaustrofobisk. Vi fortsetter med oppgaveskrivingen og håper vi kommer i mål til slutt.

Skjermbilde av et Teams møte

 

 

Metode for oppgaven

I miljødelen av oppgaven er det valgt å sammenligne det globale oppvarmingspotensiale eller GWP-verdien for Foamrox kompositttmateriale sammenlignet med prefabrikkerte betongelementer for samferdstunneler laget av Ølen Betong. Foamrox og Ølen betong har begge laget livssyklusanalyse og EPD med samme deklarerte enhet 1 m^2. Det gjør det derfor mulig å sammenligne de to produktene i ulike faser gjennom livssyklusen.

I konstruksjonstekniske analysen av Foamrox komposittmateriale som tunnelhvelv har vi fokusert på selve oppbygningsmetoden av Foamrox-materiale.

 

Tunnelkonstruksjon og miljøanalyse

Vi er i gang med oppgaven og er holder på med informasjonshentingen i oppgaven. Siden vi ikke har hatt fag som inkluderer konstruksjonsteknikk i tunnel er dette en ny verden å sette seg inn i. Samtidig skal vi også analysere livssyklusanalyser og tolke resultatene som presenteres i de. Vi har heller ikke hatt noen undervisning i LCA- og EPD tolkning eller skriving.

Det er derfor mye å sette seg inn i og vi merker at vi er avhengige av all den hjelpen vi kan få. Vi har begynt å ta i bruk håndbok N500 vegtunneler av statens vegvesen og bruker også informasjon laget av lca.no for å forstå de ulike miljøverdiene i LCA og EPD.

 

Norge stenger ned og det gjør også campus

Vi har nå fått vite at skolene i Norge stenger. Dette har ført til at vi ikke har lov til å være på campus. Oppgaven baserer seg på tunnel og vi har ikke hatt noen fag om bygging av tunnel eller konstruksjonsteknikk i tunnel.  Vi er derfor svært avhengig av oppfølging og veiledning, noe som kan bli vanskelig med stengt skole.

Oppgaven inneholder også en miljødel hvor LCA og EPD skal analyseres og diskuteres. Dette vil også være vanskelig siden vi ikke har erfaring med verdier og resultater i LCA og EPD.

Vi vet ikke hvor lenge campus vil være stengt, men det er allerede snakk om flere uker i media. Vi ønsker å gjennomføre tester på Foamrox komposittmateriale i laben, men så lenge campus er stengt vil ikke dette være mulig. Vi håper på at det vil være mulig å gjøre beregninger med et program istedenfor testing i lab, men slike programmer krever lisens og det er usikkert om det er mulig for oss å få tilgang.

Vi jobber så godt vi kan og håper dette viruset ikke vil ha så stor innvirkning på oppgaveskrivingen.

 

Møte med CEO

Den 2. mars hadde vi et møte med CEO i Foamrox, Kjell Håkon på Høgskolen i Østfold. Møtet ble satt for å avklare hva problemstillingen i bacheloroppgaven skulle være.

Vi hadde først fått inntrykk at de ville vi skulle jobbe med en oppdatert livsuklusanalyse av Foamrox-produktet, men dette var ikke tilfelle. Det ble derfor enighet om å identifisere  klimagevinsten ved bruk av Faomrox produktet i nødutgang i tunnel, sammen med en konstruksjonsteknisk analyse av Foamrox produktet som tunnelhvelv.

Til nå hadde vi ikke møtt CEO i Foamrox, men han passet på å møte oss personlig på skolen når han endelig hadde muligheten. Det var et vellykket møte og vi ser fram til et flott samarbeid.