Velkommen til bloggen for vårt bachelorprosjekt

Første innlegg, litt info:

Gruppen består av Andreas Pettersen, John Falck, Alex Juhl Østeby og Ole Martin Eriksen som alle er byggingeniørstudenter ved Høgskolen i Østfold.

Vi skal skrive om overvannshåndtering og skal ta for oss krysset «Det glade hjørne» i Fredrikstad sentrum, som blir oversvømt ved kraftige regnskyll og har forårsaket skader for mange millioner kroner. Vårt mål er å utrede noen alternative løsninger for å få bukt med problemet.

Så langt har vi hatt møter med vår faglige veileder ved skolen, oppdragsgiver Fredrikstad Kommune, og COWI som også skal bistå med veiledning til oppgaven. Kommunen har gitt oss ledningskart og høydedata, som vi har studert og brukt til å drøfte mulige løsninger og måter å angripe oppgaven på.

 

expo19