Oppdatering 16.03

I dag har vi vært ute og målt dybder i et par kummer for å hente inn data til beregningene våre.

Utbruddet av coronaviruset gjør at arbeidet med oppgaven blir noe annerledes fremover, med Skype-møter og annen nettbasert kommunikasjon fremfor fysiske møter. Vi har likevel stor tro på et godt resultat, og ser frem til de kommende månedene.