Oppdatering 27.04

Gruppa har nå kommet godt på vei med oppgaven, og har tatt for seg noen ulike måter å løse overvannsproblematikken i krysset. Blant annet ser vi på mulighetene for å avlaste ledningsnettet ved å føre overvannet inn på Tobiasbekken, som går i en betongkulvert under bakken ca 60 meter unna krysset. Analyse av overvannstrømmer og topografi viser at man ved strategisk plassering av sluk vil kunne bli kvitt mesteparten av overvannet før det når frem til krysset, ved å lede det ned i denne bekken. Andre løsninger vi vurderer er flomkanaler, nytt overvannsrør og fordrøyning av overvann i kassetter under bakken.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid, men vi er samstemte om at vi er fornøyde med fremdriften og ser frem til å jobbe videre med dette spennende prosjektet.