Oppdatering 08.05

I dag leverte vi tekst og bilder til EXPO-katalogen, og passerte med det en milepæl siden det var siste arbeidskrav i faget. Det gjenstår også nøyaktig en måned til oppgaven skal leveres.

Tobiasbekken som flomvei fremstår fortsatt som et meget godt tiltak for å redusere overvannsproblemene i «Det glade hjørne». Våre analyser viser at mesteparten av regnvannet som t reffer St.Hansfjellet ender opp i «Det glade hjørne» fordi kjøreveien fungerer som vannvei. Med riktig plassering av sluk i Glemmengata og i krysset utenfor politistasjonen kan man lede disse vannmengdene inn i Tobiasbekken før de samles opp i krysset og skaper problemer.

Kulverten som bekken ligger i har et innvendig tverrsnittareal på omtrent 4 kvadratmeter, og observert vannføring er så liten at den nærmest er ubetydelig for kapasiteten, som er mange ganger større enn det som er nødvendig for å håndtere vannet fra St.Hansfjellet. Kulvertens trasé sammenfaller også med slukplassering slik at nødvendig gravearbeid er minimalt.

 

expo19