Oppdatering 16.03

I dag har vi vært ute og målt dybder i et par kummer for å hente inn data til beregningene våre.

Utbruddet av coronaviruset gjør at arbeidet med oppgaven blir noe annerledes fremover, med Skype-møter og annen nettbasert kommunikasjon fremfor fysiske møter. Vi har likevel stor tro på et godt resultat, og ser frem til de kommende månedene.

 

Velkommen til bloggen for vårt bachelorprosjekt

Første innlegg, litt info:

Gruppen består av Andreas Pettersen, John Falck, Alex Juhl Østeby og Ole Martin Eriksen som alle er byggingeniørstudenter ved Høgskolen i Østfold.

Vi skal skrive om overvannshåndtering og skal ta for oss krysset «Det glade hjørne» i Fredrikstad sentrum, som blir oversvømt ved kraftige regnskyll og har forårsaket skader for mange millioner kroner. Vårt mål er å utrede noen alternative løsninger for å få bukt med problemet.

Så langt har vi hatt møter med vår faglige veileder ved skolen, oppdragsgiver Fredrikstad Kommune, og COWI som også skal bistå med veiledning til oppgaven. Kommunen har gitt oss ledningskart og høydedata, som vi har studert og brukt til å drøfte mulige løsninger og måter å angripe oppgaven på.