Møte med veileder 6. Mai

Etter avtale hadde vi i dag møte med veileder (Geir T.) for å oppdatere fremgangen og få veiledning for prosjektets gang videre. Prosjekteringen har utfordringer når det kommer til valg av lokale overvannsløsninger og dette ble tatt opp på møtet som foregikk over skype. Det er fortsatt usikkerhet over hvilke løsninger vi ender opp  med, men fremover vil vi drøfte fordeler og ulemper ved følgende:

  • Trykkavløpssystem – Boligfeltet er så lite at store avløpsrør ikke er relevant. Spesielt ettersom vi skal separere gråvann og svartvann.  Derfor kan dette være relevant.
  • Våtmarksfilter – for alt overvann som renner ut av feltet som overflatevann.
  • Flomveisgrøfter – Grøfter langs alle eller utvalgte veier slik at overvann kan føres
  • Andre OV- løsninger – som evt. kan løse overvannshåndteringen fra veiene. For eksempel i sluk videre til rør eller helning på vei.

Dette er utfordringer som skal sees nøyere på og vi vil så raskt som mulig komme frem til den løsningen vi mener er mest passende for vårt boligfelt.

Prosjektering i Novapoint

Vi har utarbeidet et boligområde nå hvor vi har prioritert store gressflater for mer infiltrasjon i grunnen. Hovedproblematikken er å løse overvannsproblemene. Dette har vi tenkt å løse ved å holde igjen vann og infiltrere det på området istedenfor å slippe det på det kommunale nettet. Vi har fått opp Vei- og VA-nettet men dette er ikke dimensjonert enda. Lekeplassen i øvre venstre hjørne skal inneholde en dam som blir et åpent fordrøyningsmagasin. Planene er ikke endelige og feltet er ikke dimensjonert ferdig så endringer kan fortsatt oppstå. Gruppa jobber iherdig med å finne de beste løsningene for å skape et attraktivt og moderne boligfelt sentralt i Vestby.

Nytt lokale

Ettersom skolen er stengt pga corona har vi funnet oss et lokale på Manstad som vi kan jobbe på. Det jobbes nå med Novapoint, ISY Beskrivelse og RagmagVA. Vi har stått fast litt med kart og lisenser men det ser ut som det har ordnet seg nå.