Prosjektering i Novapoint

Vi har utarbeidet et boligområde nå hvor vi har prioritert store gressflater for mer infiltrasjon i grunnen. Hovedproblematikken er å løse overvannsproblemene. Dette har vi tenkt å løse ved å holde igjen vann og infiltrere det på området istedenfor å slippe det på det kommunale nettet. Vi har fått opp Vei- og VA-nettet men dette er ikke dimensjonert enda. Lekeplassen i øvre venstre hjørne skal inneholde en dam som blir et åpent fordrøyningsmagasin. Planene er ikke endelige og feltet er ikke dimensjonert ferdig så endringer kan fortsatt oppstå. Gruppa jobber iherdig med å finne de beste løsningene for å skape et attraktivt og moderne boligfelt sentralt i Vestby.