Første befaring i SKivika

Vi var på første befaring ute i Skivika området i dag, med tidligere hiof elev Ahmad Alshaaban, som nå er ansatt hos DiØ. Han tok oss med ut i feltet, og viste frem søkeutstyret de bruker. Det fjerde bildet er kummen ved pumpestasjonen. Her er det en måler som registrer når vannet går til overløp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hentet så opp tre vannmålere som hadde stått siden august i fjor, hvor dataene skulle nå analyseres. Vi så også på en del kummer, og var ute i noen av gatene til Skivika hvor det var gjort mye fremmedvannsøk og testing.

 

Introduksjon

Vi er en gruppe på to studenter ved Høgskolen i Østfold, som skal skrive bacheloroppgave i faget Vann- og miljøteknikk. Oppdragsgiver er Driftsassistansen i Østfold IKS.

Bakgrunn
Det kommunale avløpsnettet Skivika blir overfylt pga. fremmedvann som trenger inn på nettet. For å bytte ut rørstrekkene som lekker inn, må man lokalisere kildene for lekkasje ved feilsøking. Det benyttes tre metoder for slik feilsøking i Norge; røyktesting, fargetesting og logging. Det er uvisst hvilke metoder som er best egnet, og om det finnes mer høyteknologiske metoder for slike feilsøkinger.

Problemstilling
Problemstillingen er utarbeidet i samarbeid med oppdragsgiver, og er som følger

Vurdering av undersøkelsesmetoder for identifisering av kilder til fremmedvann i avløpsnettet i Skivika, Fredrikstad

Vi skal vurdere de tre eksisterende metodene for måling av fremmedvann som Driftsassistansen i Østolfd bruker i dag, undersøke eventuelle andre metoder som finnes, og til slutt komme frem til hvilke metoder som er best egnet for utfordrende feilsøking på rørnettet.