Introduksjon

Vi er en gruppe på to studenter ved Høgskolen i Østfold, som skal skrive bacheloroppgave i faget Vann- og miljøteknikk. Oppdragsgiver er Driftsassistansen i Østfold IKS.

Bakgrunn
Det kommunale avløpsnettet Skivika blir overfylt pga. fremmedvann som trenger inn på nettet. For å bytte ut rørstrekkene som lekker inn, må man lokalisere kildene for lekkasje ved feilsøking. Det benyttes tre metoder for slik feilsøking i Norge; røyktesting, fargetesting og logging. Det er uvisst hvilke metoder som er best egnet, og om det finnes mer høyteknologiske metoder for slike feilsøkinger.

Problemstilling
Problemstillingen er utarbeidet i samarbeid med oppdragsgiver, og er som følger

Vurdering av undersøkelsesmetoder for identifisering av kilder til fremmedvann i avløpsnettet i Skivika, Fredrikstad

Vi skal vurdere de tre eksisterende metodene for måling av fremmedvann som Driftsassistansen i Østolfd bruker i dag, undersøke eventuelle andre metoder som finnes, og til slutt komme frem til hvilke metoder som er best egnet for utfordrende feilsøking på rørnettet.

 

 

 

expo19