Første befaring i SKivika

Vi var på første befaring ute i Skivika området i dag, med tidligere hiof elev Ahmad Alshaaban, som nå er ansatt hos DiØ. Han tok oss med ut i feltet, og viste frem søkeutstyret de bruker. Det fjerde bildet er kummen ved pumpestasjonen. Her er det en måler som registrer når vannet går til overløp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hentet så opp tre vannmålere som hadde stått siden august i fjor, hvor dataene skulle nå analyseres. Vi så også på en del kummer, og var ute i noen av gatene til Skivika hvor det var gjort mye fremmedvannsøk og testing.

 

expo19