Nytt møte med DiØ

I dag har vi vært å sett på dataene sammen med Ahmad for å se nærmere på hva vannmålere gir oss. Det er loggført målte vannmengder kontinuerlig for hele perioden.

 

expo19