Bacheloroppgaven er levert!

Nå er vi endelig ferdige med bacheloroppgaven vår! Fristen var kl 15 i dag (8. juni), og oppgaven ble levert like før kl 13. Arbeidet med oppgaven har både vært krevende og lærerikt. Vi sitter igjen men en hel del mer erfaring, både når det kommer til teori innen temaet fremmedvann, men også oppgaveskriving generelt.

Det neste på agendaen nå er å lage en digital presentasjon av arbeidet vårt, som vil bli lagt ut her på bloggen innen søndag denne uken. Neste uke vil den muntlige eksaminasjonen av bacheloroppgaven foregå, hvor vi skal holde en presentasjon av oppgaven vår foran sensorene.

Vi gleder oss!