Progresjon

Gruppa startet med bachelor oppgaven ved semesterstart i januar, og har daglig jobbet fra Laboratoriet på Høgskolen i Østfold.

Siden Covid-19 kom til Norge, og skolen ble stengt, har vi hatt hjemmekontor, hvor vi har hatt daglige møter over Teams, som har fungert overraskende bra.

 

 

 

andreped