Om oppgaven

Med bakgrunn i EUs “European Green Deal” har vi ønsket å bidra til å gjøre det grønne skiftet litt enklere. Vi har utviklet en simuleringsmodell for solenergiproduksjon på bolighus. Denne modellen kan tilpasses en hver kombinasjon av ulike panelkonfigurasjoner og batteripakker. Det er også lagt til rette for styring av last og lagring.Vår oppgave inneholder en case studie som tar for seg kostnader og eventuell inntjening ved en tenkt installasjon, så vel som avtrykket anlegget vil ha på miljøet.
Oppgaven er skrevet i samarbeid med Høyskolen i Østfold, med spesiell hjelp og veiledning av prof. Nicolae Lucian Mihet.