Oppdragsgiver

Oppgaven er skrevet i samarbeid med Høyskolen i Østfold, med spesiell hjelp og veiledning av prof. Nicolae Lucian Mihet.

Vi vill også takke Espen Bølviken og Caverion for god veiledning.