Oppdatering 4: Ferdigstilt prosjekt og presentasjon av prosjektet

Hei,

Da var dagen endelig kommet. Mandag 15.06.2020 presenterer jeg bachelorprosjektet mitt for høgskolen og tilhørere. Dessverre så er deler av prosjektet hemmelighetstemplet og presentasjonen er derfor ikke åpen for publikum. Det blir derfor heller ikke lastet opp en presentasjon på denne nettsiden, men jeg gir en kort oppsummering her isteden.

Mandag 08.06.2020 var frist for å levere prosjektet. Jeg leverte søndag kveld, altså dagen før. Jeg er selv meget fornøyd med resultatet, selv om det er ting som ikke ble 100% avklart og ferdigstilt. Hele prosjektperioden sett under ett, mener jeg selv at oppgaven ble løst på en bra måte. Jeg skulle gjerne hatt mer informasjon tidligere, men det var ikke lett å komme i kontakt med folk og bedrifter denne våren. Forhåpentligvis blir det enklere fremover.

Tusen takk til alle som har hjulpet til og fulgt mitt prosjekt!

– Ådne

 

Oppdatering 3: Eksamener og Pixii

Jeg har de siste to ukene vært opptatt med to skriftlige eksamener. Derfor har det vært lite fremdrift på bachelorfronten den siste tiden. Jeg føler allikevel at jeg nærmer meg slutten av oppgaven og mangler mindre og mindre data for å konkludere. Målet med oppgaven var å finne en potensiell løsning for VEAS og jeg føler jeg ved oppgavens slutt kan ha en potensiell løsning, som også er økonomisk sannsynlig.

Pixii AS er et firma som driver med batteribasert lagring av energi i nettet. De er relativt nystartet, men har ansatte med mange års erfaring i kraftnettet. Jeg har fått en del god hjelp herfra og er veldig takknemlig for det. Data og informasjon herfra hjalp med å forme analysedelen av oppgaven.

Videre fremover, frem til 08. mai 2020 (leveringsfrist for oppgaven) vil det bli fokusert på å få inn alt av innhold, deretter se hva som kan fjernes (da oppgaven begynner å bli veldig lang og omfattende) for så å finpusse oppsett og deretter korrekturlese og korrekturlese igjen… Jeg gleder meg veldig til å bli ferdig med utdanningen.

– Ådne

 

Oppdatering 2: Socomec

Det har gått sakte mtp. å få kontakt med relevante bedrifter og institusjoner som kan sitte på informasjon jeg trenger. Grunnen til det er at mange bedrifter holder helt eller delvis stengt på grunn av coronakrisen.

Jeg fikk for noen dager siden svar fra en bedrift som heter Socomec. Socomec driver med UPS og er lokalisert i Italia. Jeg fikk ikke mange svar fra de, men de videreførte meg til deres norske filial (Coromatic), og jeg venter spent på svar derfra. I mellomtiden har jeg funnet en del relevant litteratur ang. UPS og bruk i kraftsystemer, som jeg håper bidrar til å bygge oppgaven ferdig.

Planen videre er å få bygd en modell av en av VEAS’ trafokretser i simulink e.l. og så få simulert med og uten UPS.

-Ådne

 

Oppdatering 1: Forprosjekt og videre fremgang

Forporsjektrapporten er en planleggingsrapport for bacheloroppgaven. Den er laget for å vise hvordan man har planlagt å disponere tiden i prosjektperioden og for å fortelle om bakgrunnen for oppgaven samt for å fastsette problemstilling(er) til hovedoppgaven. Jeg begynte tidlig på forprosjektet med håp om å bli ferdig ganske fort med det, slik at jeg kunne fokusere på å skrive en god bacheloroppgave.

Leveringsfristen for forprosjektrapporten var 20.03.2020. Rapporten ble levert før fristen. Jeg er fornøyd med hvordan forprosjektrapporten ble. Det ble gitt gode tilbakemeldinger på den fra både oppdragsgiver og bekjente (med relevant bakgrunn) som fikk lese den. Jeg har ikke fått tilbakemelding fra skolen enda, men regner med det kommer etterhvert.

Jeg har påbegynt og kommet greit i gang med selve hovedoppgaven. Det pågår nå et stort verdensomfattende virusutbrudd og dette hindrer nok mange, meg selv inkludert, i å oppnå kontakt med forskjellige bedrifter og institusjoner som kan være relevante for oppgavene. Derfor har jeg valgt å fokusere på ting som man kan finne i rapporter og tekster på nett. Litteraturstudie som nå pågår for min del er meget omfattende på flere måter. Jeg er nødt til å lære mye om kraftsystemer som allerede er i bruk hos Valdres Energiverk AS, samtidig som jeg må lese mye om forskjellige metoder som kan være en del av løsningen(e) på problemstillingene i oppgaven min.

Jeg har sendt en del forespørsler til bedrifter både i inn og utland og håper å få svar derfra innen kort tid. Ellers har jeg ofte kontakt med oppdragsgiver som er meget behjelpelig når jeg lurer på noe. Jeg ser frem til resten av prosjektperioden siden jeg virkelig syns oppgaven min er spennende, men gleder meg også til å bli ferdig til sommeren.

– Ådne