Oppdatering 1: Forprosjekt og videre fremgang

Forporsjektrapporten er en planleggingsrapport for bacheloroppgaven. Den er laget for å vise hvordan man har planlagt å disponere tiden i prosjektperioden og for å fortelle om bakgrunnen for oppgaven samt for å fastsette problemstilling(er) til hovedoppgaven. Jeg begynte tidlig på forprosjektet med håp om å bli ferdig ganske fort med det, slik at jeg kunne fokusere på å skrive en god bacheloroppgave.

Leveringsfristen for forprosjektrapporten var 20.03.2020. Rapporten ble levert før fristen. Jeg er fornøyd med hvordan forprosjektrapporten ble. Det ble gitt gode tilbakemeldinger på den fra både oppdragsgiver og bekjente (med relevant bakgrunn) som fikk lese den. Jeg har ikke fått tilbakemelding fra skolen enda, men regner med det kommer etterhvert.

Jeg har påbegynt og kommet greit i gang med selve hovedoppgaven. Det pågår nå et stort verdensomfattende virusutbrudd og dette hindrer nok mange, meg selv inkludert, i å oppnå kontakt med forskjellige bedrifter og institusjoner som kan være relevante for oppgavene. Derfor har jeg valgt å fokusere på ting som man kan finne i rapporter og tekster på nett. Litteraturstudie som nå pågår for min del er meget omfattende på flere måter. Jeg er nødt til å lære mye om kraftsystemer som allerede er i bruk hos Valdres Energiverk AS, samtidig som jeg må lese mye om forskjellige metoder som kan være en del av løsningen(e) på problemstillingene i oppgaven min.

Jeg har sendt en del forespørsler til bedrifter både i inn og utland og håper å få svar derfra innen kort tid. Ellers har jeg ofte kontakt med oppdragsgiver som er meget behjelpelig når jeg lurer på noe. Jeg ser frem til resten av prosjektperioden siden jeg virkelig syns oppgaven min er spennende, men gleder meg også til å bli ferdig til sommeren.

– Ådne