Oppdatering 3: Eksamener og Pixii

Jeg har de siste to ukene vært opptatt med to skriftlige eksamener. Derfor har det vært lite fremdrift på bachelorfronten den siste tiden. Jeg føler allikevel at jeg nærmer meg slutten av oppgaven og mangler mindre og mindre data for å konkludere. Målet med oppgaven var å finne en potensiell løsning for VEAS og jeg føler jeg ved oppgavens slutt kan ha en potensiell løsning, som også er økonomisk sannsynlig.

Pixii AS er et firma som driver med batteribasert lagring av energi i nettet. De er relativt nystartet, men har ansatte med mange års erfaring i kraftnettet. Jeg har fått en del god hjelp herfra og er veldig takknemlig for det. Data og informasjon herfra hjalp med å forme analysedelen av oppgaven.

Videre fremover, frem til 08. mai 2020 (leveringsfrist for oppgaven) vil det bli fokusert på å få inn alt av innhold, deretter se hva som kan fjernes (da oppgaven begynner å bli veldig lang og omfattende) for så å finpusse oppsett og deretter korrekturlese og korrekturlese igjen… Jeg gleder meg veldig til å bli ferdig med utdanningen.

– Ådne

 

Ådne Kollen