Oppdatering 4: Ferdigstilt prosjekt og presentasjon av prosjektet

Hei,

Da var dagen endelig kommet. Mandag 15.06.2020 presenterer jeg bachelorprosjektet mitt for høgskolen og tilhørere. Dessverre så er deler av prosjektet hemmelighetstemplet og presentasjonen er derfor ikke åpen for publikum. Det blir derfor heller ikke lastet opp en presentasjon på denne nettsiden, men jeg gir en kort oppsummering her isteden.

Mandag 08.06.2020 var frist for å levere prosjektet. Jeg leverte søndag kveld, altså dagen før. Jeg er selv meget fornøyd med resultatet, selv om det er ting som ikke ble 100% avklart og ferdigstilt. Hele prosjektperioden sett under ett, mener jeg selv at oppgaven ble løst på en bra måte. Jeg skulle gjerne hatt mer informasjon tidligere, men det var ikke lett å komme i kontakt med folk og bedrifter denne våren. Forhåpentligvis blir det enklere fremover.

Tusen takk til alle som har hjulpet til og fulgt mitt prosjekt!

– Ådne

 

Ådne Kollen