Bakgrunnen for prosjektet

I Norge har vi flere elbiler per innbygger enn noe annet land i hele verden [3]. Fra 2013 til 2018 økte andelen elbiler i Norge med 999,3% [4]. Selv om det i 2013 var få elbiler i Norge har andelen økt enormt mye. Ved utgangen av 2018 var det over 195.000 registrerte elbiler i Norge. Ved utgangen av 2019 hadde andelen vokst til hele 260.688 elbiler registrert i landet. Det er en økning på over 30%. Året før var økningen på rett over 40%. I tillegg til alle elbilene har ladbare hybrider ved utgangen av 2019 en andel på nesten 120.000 biler [5]. I 2019 hadde elbilsalget en markedsandel på 42,4% og denne kan forventes å vokse i årene fremover da det stadig blir lansert flere nye elbiler fra flere og flere høyt anerkjente bilfabrikanter.

Med økt elbilsatsing i Norge har det også kommet til lys noen ulemper. En elbil krever mye energi under lading og bruker mye energi ved kjøring. Det gjør at bilene må lades ofte og lenge. Desto flere som vil lade, desto høyere kapasitet trenger vi i strømnettet. I noen deler av det landstrakte landet vårt er dette et problem som kan hanskes ganske enkelt med. I Oslo og områdene direkte tilknyttet bygges det lokale strømnettet (distribusjonsnettet) ut kontinuerlig for å få på plass kapasitet til å drifte nye industribygg, boliger, garasjehus og elbilladere m.m. Dette kan gjøres relativt enkelt i Oslo fordi det lokale strømnettet er konstruert for enorm utbygging i alle mulige retninger. Utenfor Oslo kan utfordringene vise seg å være større.

Valdres Energiverk AS har derfor bedt om en utredning av hva man kan gjøre for å håndtere problemene med økt elbillading i deres region.

Kilder:

[3] Samferdselsdepartementet, «Norge er elektrisk: Regjeringen.no,» 11 november 2019. [Internett]. Available: https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/veg_og_vegtrafikk/faktaartikler-vei-og-ts/norge-er-elektrisk/id2677481/.
[4] Statistisk Sentralbyrå, «Bilparken: ssb.no,» 29 mars 2019. [Internett]. Available: https://www.ssb.no/bilreg/.
[5] Norsk Elbilforening, «Statistikk Elbil: Bestand og markedsandel: elbil.no,» 07 februar 2020. [Internett]. Available: https://elbil.no/elbilstatistikk/.