Milepælsplan for prosjektperioden

Under er milepælsplanen for prosjektperioden. Denne inkluderer frister for alle arbeidskrav utenom arbeidskravet i Viteskapsteori, siden dette ble fullført før selve prosjektet ble påbegynt. Det står også listet opp hvilke generelle frister som må følges i prosjektet.