Oppdragsgiver

Valdres Energiverk AS (VEAS) er et nettselskap som er eid av Nord-Aurdal-, Øystre- og Vestre Slidre kommune i Valdres. VEAS har nettkonsesjon i eierkommunene og jobber med planlegging, drift og vedlikehold, og utbygging av kraftnettet i området. De investerer også i utbygging av bredbåndsfiber i Valdres sammen med Eidsiva Bredbånd AS. VEAS er også deleiere i det nyetablerte Kraftriket AS (etb. 2017), et samarbeid mellom Valdres Energiverk AS og Ringeriks-Kraft AS. I 2019 ble også Midtkraft Strøm AS med i samarbeidet. Kraftriket AS har som formål å være ledende på mer enn bare å levere strøm til kunden. De har som mål å være med på den store utviklingen innenfor teknologi. Hovedområdene for satsingen til Kraftriket AS er utbygging og tilrettelegging av infrastruktur, solceller, elbilladere og varmepumper m.m.

Kilde: http://www.valdresenerginett.no/om-oss/ (24.03.2020)

Kilde: https://www.kraftriket.no/om/om-oss/ (24.03.2020)