Oppstart

Bachelor og oppsett av blogg er i full gang.

Tema for oppgave er kraftelektronikk, nærmere bestemt «Power electronic converters for renewable energy systems».  Her setter vi fokus på modellering og testing av PV systemer. (Og evt. vind turbin?)

Vi har per dags dato så smått startet med å skrive i innledning og teori kapittelet for bachelor oppgaven.