Første veiledningsmøte

På torsdag 7/3 hadde gruppen et møte med veileder, Lucian, for å diskutere  forprosjektrapport og fremgangen på bachelor oppgaven.