Fortsatt hjemme

Høgskolen åpnet dørene igjen for noen spesifikke grupper, 27. April.

Vi har enda ikke fått tilgang til skolen, og jobber fortsatt hjemme.