I mål!

Mandag 8. Juni leverte gruppen sin Bachelor oppgave.

Tiden frem til den 15. Juni, går nå til forberedelse av muntlig presentasjon. Gruppen har også laget en PowerPoint presentasjon, som kan finnes under siden «EXPO» her på bloggen.

Siste finish

Tidligere i dag hadde vi vårt siste møte med veilederen vår angående bachelor oppgaven. Her gikk vi igjennom de siste punktene før levering i morgen, 8 juni.