Oppgaven

Gruppens bachelor oppgave går ut på å studere og analysere forskjellige topologier for PV systemer tilkoblet et Hybrid Microgrid. Her vil vi se på design av Microgrid for PV systemer med batterilagring og laster, og om det kan gjøres forbedringer.