Kort forklart

Bakgrunnen for prosjektet er en problemstilling som noen ganger oppstår ved utskiftning av forbruks-batterier i fritidsbåter og bobiler når man bytter ut relativt store blycelle-batteribanker til nyere batterier med LiFePO4-kjemi (Lithium Jern Fosfat).

Lithium-ion-batterier (som LiFePO4 er en del av) har veldig mye lavere indre motstand enn tradisjonelle bly-batterier. Samtidig kan spenningen over en LiFe-celle i normal drift synke lengre under nominell verdi i enn en blycelle (0.7V for LiFe, 0.2V for bly). Summen av dette fører til at ladestrømmen kan bli mye større for et LiFe-batteri ved den samme ladespenningen. Hvis dynamoen, kablingen og motoren som forsyner disse batteriene ikke er dimensjonert for denne potensielt mye større strømmen vil noe til slutt ryke.

Dette prosjektet tar derfor sikte på å utvikle en ferdig utviklet laderegulator med strømbegrensning for 12- og 24V-anlegg, som skal sikre trygg og enkel lading der utskiftning av hele det elektriske anlegget i båt/bil ikke er hensiktsmessig.