Kretskort

Vi har designet laderegulatoren på et kretskort som skal produseres av tredjepart og testes av oss.  Kretsen er tegnet i designprogrammet KiCad. KiCad er et gratisprogram for design av kretser og kretskortutlegg.

En stor utfordring med kretsen er den store strømmen på 50A som skal gå gjennom deler av kortet. Vår løsning på det er relativt store kobberfelt fordelt på flere av kortets totalt fire lag.

Bilder under viser komponentfordelingen.

Rødt: Kraftelektronikk. Det er her de store strømmene vil gå. Det er essensielt og ha dette området så kompakt som mulig for å minimere varmetap. Kraftelektronikken består av transistorer, en spole, motstander for måling av strøm, kondensatorer og tilkoblingsklemmer.

Blå: Styringselektronikk. En buck converter benyttes for å senke spenningen fra batterispenning (12/24V) ned til 5 V. En Buck-Boost kontroller og en mikrokontroller benyttes for styring av kraftelektronikken.

Grønn: Eksterne tilkoblinger. Strømgrensen skal stilles inn via  Bluetooth og USB. Det skal også være muligheter for ekstern temperaturføler, for måling av temperatur på for eksempel dynamo. ST-Link/Debug er kun for testing og må være med på prototype, men vil fjernes fra det endelige designet.

Gul: Dip switch og status LED. Dip switch benyttes for å stille inn strømgrenser manuelt under testing. Status LED brukes for å indikere inn og utgangspenning, lading og feil.

Utlegget er overlevert produsent for produksjon og montering. Det er satt en bestilling på fem kort. Leveringstiden er omtrent 4 uker, som gir oss knapp tid til testing av utlegget når det kommer.