Funksjonalitetstest

Test av systemet ble gjennomført den 31/05, og det funksjonalitet ble bekreftet.
Under vises kretsdesignet på oppsettet for uttesting, fulgt av testriggen.

Testoppsett
Testrigg

 

Kretskort – mottatt og montert

Kretskort ble mottatt av gruppen den 26/05/2020, og montering av resterende komponenter ble ferdigstilt samme dag.
Under vises et av de delvis monterte kretskortene som ble mottatt, fulgt av en ferdigmontert versjon.

Delvis montert kretskort
Ferdig montert kretskort