Funksjonalitetstest

Test av systemet ble gjennomført den 31/05, og det funksjonalitet ble bekreftet.
Under vises kretsdesignet på oppsettet for uttesting, fulgt av testriggen.

Testoppsett
Testrigg