Kretskort – mottatt og montert

Kretskort ble mottatt av gruppen den 26/05/2020, og montering av resterende komponenter ble ferdigstilt samme dag.
Under vises et av de delvis monterte kretskortene som ble mottatt, fulgt av en ferdigmontert versjon.

Delvis montert kretskort
Ferdig montert kretskort