Oppgave levert

Gruppen har i dag levert oppgaven på Canvas.

Presentasjon av oppgaven vil foregå på Zoom 15/06..