Digital presentasjon

Her er vår digitale presentasjon! Hovedpunktene i bacheloroppgaven gjennomgåes i korte trekk for å gi ett innblikk i prosjektet.

God sommer!